پایگاه خبری سرعت پرس

۱۰:۰۶ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
قیمت خودروها در اولین روز بعد از تعطیلات:رصد قیمت خودروها در امروز شنبه  26 بهمن ماه 98 حکایت از کاهش چند میلیونی خودروها نسبت به قبل از تعطیلی 22 بهمن دارد که در آن به یکباره شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی بودیم. 

·         وانت آریسان

     بازار آزاد                                                                                                                                ٧٣,٠٠٠,٠٠٠

 قیمت ‌  کارخانه‌‌

                                                                51.500.000                                                              ‌  

·           سمند LX

٩٦,٧٠٠,٠٠٠

٦٦,٩٨٠,٠٠٠

·           سمند EF7

١١٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٩,٧٧٣,٠٠٠

·           سمند EF7 دوگانه سوز

١٣١,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           سمند سورن

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٨٢,٥٥٨,٠٠٠

·           دنا (تیپ 1)

١٣٩,٠٠٠,٠٠٠

٨٣,٦٢٣,٠٠٠

·           دنا (تیپ 2)

٠

----

·           دنا پلاس (تیپ 1)

١٦٣,٠٠٠,٠٠٠

١١٠,٩٣٤,٠٠٠

·           دنا پلاس (تیپ 2)

٠

----

·           دنا پلاس توربو (تیپ 1)

١٩٣,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           دنا پلاس توربو (تیپ 2)

٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           پژو GLX 405

٩١,٥٠٠,٠٠٠

٦٣,١٥٨,٠٠٠

·           پژو GLX 405 دوگانه سوز

١١٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٥,٥٧٨,٠٠٠

·           پژو SLX 405

١٠٧,٠٠٠,٠٠٠

٦٧,٩٩٨,٠٠٠

·           پژو پارس

١١٧,٠٠٠,٠٠٠

٧٨,٣٣٨,٠٠٠

·           پژو پارس دوگانه سوز

١٣٦,٠٠٠,٠٠٠

٨٠,٦٤٣,٠٠٠

·           پژو پارس LX . کد 21

١٣٣,١٠٠,٠٠٠

٨٥,٠٠٠,٠٠٠

·           پژو پارس LX . کد 23

١٣٢,٦٠٠,٠٠٠

٨٤,٧١٨,٠٠٠

·           پژو پارس LX . کد 24

١٣٤,٧٠٠,٠٠٠

٨٥,٤٦٣,٠٠٠

·           پژو پارس LX . کد 25

١٣٥,٠٠٠,٠٠٠

٨٥,٤٠٠,٠٠٠

·           پژو پارس اتوماتیک

١٦١,٠٠٠,٠٠٠

٩٨,٩٧٨,٠٠٠

·           پژو 207 . دنده‌ای

١٤٦,٠٠٠,٠٠٠

٩٦,٧٣٠,٠٠٠

·           پژو 207 . اتوماتیک

١٩٨,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           پژو 207 صندوقدار

٢٠١,٢٠٠,٠٠٠

٠

·           پژو 206 . تیپ 2 (ساده)

٩٧,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           پژو 206 . تیپ 2 (فول)

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٧,٢٨٣,٠٠٠

·           پژو 206 . تیپ 5 (ساده)

118.000.000

٠

·           پژو 206 . تیپ 5 (فول)

228.000.000

٠

·           پژو 206 صندوقدار (ساده)

١١٩,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           پژو 206 صندوقدار (فول)

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٨٠,٣٠٣,٠٠٠

·           پژو 2008

٤٢٧,٠٠٠,٠٠٠

١١٤,٩٩٤,٠٠٠

·           رانا LX

١٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٦٧,٢٠٣,٠٠٠

·           دانگ فنگ H30 (بدون رینگ)

١٧٥,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           رنو تندر E2

١٧٤,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           رنو تندر پلاس دنده‌ای

١٨٧,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)

٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)

٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           هایما اس 5 توربو ( S5 )

٣٢٢,٠٠٠,٠٠٠

١٧٨,٣٧٠,٠٠٠

·           هایما اس 7 توربو ( S7 )

٣٥١,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی

٣٥١,١٦٠,٠٠٠

٠

·           پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل

٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨,٠٠٠,٠٠٠

·           سوزوکی ویتارا

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           سایپا 111 (سفید)

٦٣,٩٠٠,٠٠٠

٣٩,٨٠٠,٠٠٠

·           سایپا 111 (تنوع رنگ)

٦٤,٥٠٠,٠٠٠

٣٩,٩٤١,٠٠٠

·           سایپا 131 (سفید)

٥٩,٣٠٠,٠٠٠

٣٧,٣٨١,٠٠٠

·           سایپا 131 (تنوع رنگ)

٥٩,٨٠٠,٠٠٠

٣٧,٦٤١,٠٠٠

·           سایپا 132 (سفید)

٦١,٤٠٠,٠٠٠

٠

·           سایپا 132 (تنوع رنگ)

٦١,٨٠٠,٠٠٠

٠

·           سایپا 151

٦٤,٨٠٠,٠٠٠

٤٠,٣٣٠,٠٠٠

·           تیبا (رینگ فولادی)

٦٩,٧٠٠,٠٠٠

٤٣,٤٦٠,٠٠٠

·           تیبا (رینگ آلومینیومی)

٧٣,٠٠٠,٠٠٠

٤٦,٤٤٣,٠٠٠

·           تیبا 2 (سفید)

٧٤,٤٠٠,٠٠٠

٥١,٣٦٠,٠٠٠

·           تیبا 2 (تنوع رنگ)

٧٥,٠٠٠,٠٠٠

٥١,٦٠٣,٠٠٠

·           ساینا (ساده)

٧٥,٥٠٠,٠٠٠

٥٥,٩٦٠,٠٠٠

·           ساینا (فول)

٧٨,٥٠٠,٠٠٠

٥٨,٩٦٠,٠٠٠

·           ساینا اتوماتیک

٠

----

·           کوییک دنده‌ای

٨٢,٠٠٠,٠٠٠

٦١,٢٢٠,٠٠٠

·           کوییک دنده‌ای R

٨٨,٠٠٠,٠٠٠

٦٨,٣٢٦,٠٠٠

·           کوییک اتوماتیک

١٢١,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           وانت زامیاد

٩٣,٠٠٠,٠٠٠

٦٧,٣٣٥,٠٠٠

·           وانت زامیاد (رادیال)

٩٥,٠٠٠,٠٠٠

٧٠,١٣٥,٠٠٠

·           وانت زامیاد گازسوز (ساده)

١٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٧٧,٣٠٠,٠٠٠

·           وانت زامیاد دیزل . یورو 5

١٤٥,٠٠٠,٠٠٠

١٢٩,٨٨٠,٠٠٠

·           وانت پادرا

٠

----

·           آریو (دنده ای)

١٣٥,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           آریو (اتوماتیک)

١٦٧,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           چانگان CS35

٢٤٧,٠٠٠,٠٠٠

١٥٥,٠٠٠,٠٠٠

·           کیا سراتو 2000 (اتوماتیک)

٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           سیتروئن C3 (تیپ 1)

٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           برلیانس H220 دنده‌ای

٠

----

·           برلیانس H230 دنده‌ای

٠

----

·           برلیانس H320

٠

----

·           برلیانس H320 . اتوماتیک

٠

----

·           برلیانس H330

٠

----

·           برلیانس H330 . اتوماتیک

٠

----

·           برلیانس کراس

٢١٦,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           رنو تندر 90

٠

----

·           رنو پارس تندر

١٧٥,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           رنو ساندرو - دنده‌ای

٠

----

·           رنو ساندرو - اتوماتیک

٠

----

·           رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

٠

----

·           رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

٢٤٨,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           پیکاپ دوکابین ریچ

٢١١,٠٠٠,٠٠٠

١٨٤,٨٠٠,٠٠٠

·           MVM 315 هاچ‌بک (Excellent)

١٥٤,٠٠٠,٠٠٠

١٥٠,٦٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)

١٩٦,٠٠٠,٠٠٠

١٨٨,٧٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

٢٠٧,٠٠٠,٠٠٠

١٩٨,٠٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)

٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠

٢١٣,٧٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٢٢,٦٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X33

٢٧٧,٠٠٠,٠٠٠

٢٦٠,٢٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X55 (اکسلنت)

٣٩٨,٠٠٠,٠٠٠

٣٨٠,٢٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت)

٤٠٥,٠٠٠,٠٠٠

٣٨٢,٢٠٠,٠٠٠

·           چری آریزو 5 (دنده‌ای)

٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢١٩,٢٠٠,٠٠٠

·           چری آریزو 5 (Turbo)

٢٨٦,٠٠٠,٠٠٠

٢٧٢,٠٠٠,٠٠٠

·           چری آریزو 6 (Turbo)

٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤١٠,٩٠٠,٠٠٠

·           چری تیگو 5 (IE)

٣٥٦,٠٠٠,٠٠٠

٣٥٨,٩٠٠,٠٠٠

·           چری تیگو 7 (Excellent)

٤١٧,٠٠٠,٠٠٠

٤٣٥,٥٠٠,٠٠٠

·           چری تیگو 7 (IE)

٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٧٣,٠٠٠,٠٠٠

·           جک J4 اتوماتیک

١٦٩,٠٠٠,٠٠٠

١٥٦,٥٠٠,٠٠٠

·           جک S3 اتوماتیک

٢٤٨,٠٠٠,٠٠٠

٢١٧,٥٠٠,٠٠٠

·           جک S5 اتوماتیک

٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٧,٥٠٠,٠٠٠

·           هیوندای I20

٣٧١,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           هیوندای اکسنت

٣٥٦,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           هیوندای النترا

٦٣٣,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           هیوندای سوناتا

٠

----

·           هیوندای توسان

٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           هیوندای سانتافه

٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           هیوندای آزرا 2018

١,٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠

٠

·           هیوندای آزرا 2019

١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠

·           مزدا3

٤٨٣,٠٠٠,٠٠٠

٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠

·           بسترن B30

٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠

١٢٤,٣٠٠,٠٠٠

·           وانت کارا - تک کابین

١٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٨٦,٥٦٠,٠٠٠

·           وانت کارا - دو کابین

١١٢,٠٠٠,٠٠٠

٩٦,٢٦٠,٠٠٠

·           وانت کاپرا

٢٦٤,٨٥١,٠٠٠

٠

·           هاوال H2

٣٥٦,٠٠٠,٠٠٠

٠

نرخ ارز - سامانه سنا

 


منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: