پایگاه خبری سرعت پرس

۱۳:۵۱ - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
جدیدترین لیست قیمت خودروها:جدیدترین لیست منتشر شده از  قیمت خودروها که در سایت خبرگزاری ایسنا بارگزاری شده است حکایت از رشد بدون توقف قیمت‌ها دارد. تا جایی‌که پژو 207 اتوماتیک از مرز 200 میلیون تومان گذشت. 

·         سمند LX

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٦,٩٨٠,٠٠٠

·           سمند EF7

١١٥,٠٠٠,٠٠٠

٦٩,٧٧٣,٠٠٠

·           سمند EF7 دوگانه سوز

١٣٥,٠٠٠,٠٠٠

----

·           سمند سورن

١٢٦,٠٠٠,٠٠٠

٨٢,٥٥٨,٠٠٠

·           دنا (تیپ 1)

١٤٤,٠٠٠,٠٠٠

٨٣,٦٢٣,٠٠٠

·           دنا (تیپ 2)

----

----

·           دنا پلاس (تیپ 1)

١٦٩,٠٠٠,٠٠٠

١١٠,٩٣٤,٠٠٠

·           دنا پلاس (تیپ 2)

١٨٣,٠٠٠,٠٠٠

----

·           دنا پلاس توربو (تیپ 1)

١٩٥,٠٠٠,٠٠٠

----

·           دنا پلاس توربو (تیپ 2)

٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠

----

·           پژو GLX 405

٩٥,٠٠٠,٠٠٠

٦٣,١٥٨,٠٠٠

·           پژو GLX 405 دوگانه سوز

١١٢,٠٠٠,٠٠٠

٦٥,٥٧٨,٠٠٠

·           پژو SLX 405

١٠٨,٠٠٠,٠٠٠

٦٧,٩٩٨,٠٠٠

·           پژو پارس

١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٧٨,٣٣٨,٠٠٠

·           پژو پارس دوگانه سوز

١٣٩,٠٠٠,٠٠٠

٨٠,٦٤٣,٠٠٠

·           پژو پارس LX . کد 18

١٣٦,٦٠٠,٠٠٠

٨٤,٧٢٠,٠٠٠

·           پژو پارس LX . کد 19

١٣٨,٥٠٠,٠٠٠

٨٥,٤٦٣,٠٠٠

·           پژو پارس LX . کد 21

١٣٧,١٠٠,٠٠٠

٨٥,٠٠٠,٠٠٠

·           پژو پارس LX . کد 23

١٣٦,٠٠٠,٠٠٠

٨٤,٧١٨,٠٠٠

·           پژو پارس LX . کد 24

١٣٨,٥٠٠,٠٠٠

٨٥,٤٦٣,٠٠٠

·           پژو پارس اتوماتیک

١٦٤,٠٠٠,٠٠٠

٩٨,٩٧٨,٠٠٠

·           پژو 207 . دنده‌ای

١٤٨,٥٠٠,٠٠٠

٩٦,٧٣٠,٠٠٠

·           پژو 207 . اتوماتیک

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

----

·           پژو 207 صندوقدار

٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠

----

·           پژو 206 . تیپ 2 (ساده)

٩٩,٥٠٠,٠٠٠

----

·           پژو 206 . تیپ 2 (فول)

١٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٦٧,٢٨٣,٠٠٠

·           پژو 206 . تیپ 5 (ساده)

١٢٢,٠٠٠,٠٠٠

----

·           پژو 206 . تیپ 5 (فول)

١٢٨,٠٠٠,٠٠٠

٨٣,٦٩٠,٠٠٠

·           پژو 206 صندوقدار (ساده)

١٢٣,٠٠٠,٠٠٠

----

·           پژو 206 صندوقدار (فول)

١٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٨٠,٣٠٣,٠٠٠

·           پژو 2008

٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠

١١٤,٩٩٤,٠٠٠

·           رانا LX

١٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٦٧,٢٠٣,٠٠٠

·           دانگ فنگ H30 (بدون رینگ)

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠

----

·           رنو تندر E2

١٧٥,٠٠٠,٠٠٠

----

·           رنو تندر پلاس دنده‌ای

١٩٠,٠٠٠,٠٠٠

----

·           رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)

٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠

----

·           رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)

٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠

----

·           هایما اس 5 توربو ( S5 )

٣١٩,٠٠٠,٠٠٠

١٧٨,٣٧٠,٠٠٠

·           هایما اس 7 توربو ( S7 )

٣٦٢,٠٠٠,٠٠٠

----

·           پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی

٣٥١,٠٠٠,٠٠٠

٣٥١,١٦٠,٠٠٠

·           پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل

٤٨٤,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٨,٠٠٠,٠٠٠

·           سوزوکی ویتارا

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

----

·           سایپا 111 (سفید)

٦٤,٨٠٠,٠٠٠

٣٩,٨٠٠,٠٠٠

·           سایپا 111 (تنوع رنگ)

٦٥,٥٠٠,٠٠٠

٣٩,٩٤١,٠٠٠

·           سایپا 131 (سفید)

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٧,٣٨١,٠٠٠

·           سایپا 131 (تنوع رنگ)

٦٠,٨٠٠,٠٠٠

٣٧,٦٤١,٠٠٠

·           سایپا 132 (سفید)

٦٢,٢٠٠,٠٠٠

----

·           سایپا 132 (تنوع رنگ)

٦٢,٩٠٠,٠٠٠

----

·           سایپا 151

٦٦,٠٠٠,٠٠٠

٤٠,٣٣٠,٠٠٠

·           تیبا (رینگ فولادی)

٧١,٠٠٠,٠٠٠

٤٣,٤٦٠,٠٠٠

·           تیبا (رینگ آلومینیومی)

٧٣,٣٠٠,٠٠٠

٤٦,٤٤٣,٠٠٠

·           تیبا 2 (سفید)

٧٥,٤٠٠,٠٠٠

٥١,٣٦٠,٠٠٠

·           تیبا 2 (تنوع رنگ)

٧٦,٠٠٠,٠٠٠

٥١,٦٠٣,٠٠٠

·           ساینا (ساده)

٧٦,٠٠٠,٠٠٠

٥٥,٩٦٠,٠٠٠

·           ساینا (فول)

٧٨,٢٠٠,٠٠٠

٥٨,٩٦٠,٠٠٠

·           ساینا اتوماتیک

----

----

·           کوییک دنده‌ای

٨٤,٥٠٠,٠٠٠

٦١,٢٢٠,٠٠٠

·           کوییک دنده‌ای R

٨٩,٥٠٠,٠٠٠

٦٨,٣٢٦,٠٠٠

·           کوییک اتوماتیک

١٢٣,٠٠٠,٠٠٠

----

·           وانت زامیاد

٩٥,٠٠٠,٠٠٠

٦٧,٣٣٥,٠٠٠

·           وانت زامیاد (رادیال)

٩٦,٠٠٠,٠٠٠

٧٠,١٣٥,٠٠٠

·           وانت زامیاد گازسوز (ساده)

١٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٧٧,٣٠٠,٠٠٠

·           وانت زامیاد دیزل . یورو 5

١٤٦,٠٠٠,٠٠٠

١٢٩,٨٨٠,٠٠٠

·           وانت پادرا

----

----

·           آریو (دنده ای)

١٣٧,٠٠٠,٠٠٠

----

·           آریو (اتوماتیک)

١٧١,٠٠٠,٠٠٠

----

·           چانگان CS35

٢٤٧,٠٠٠,٠٠٠

١٥٥,٠٠٠,٠٠٠

·           کیا سراتو 2000 (اتوماتیک)

٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠

----

·           سیتروئن C3 (تیپ 1)

٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠

----

·           برلیانس H220 دنده‌ای

----

----

·           برلیانس H230 دنده‌ای

----

----

·           برلیانس H320

----

----

·           برلیانس H320 . اتوماتیک

----

----

·           برلیانس H330

----

----

·           برلیانس H330 . اتوماتیک

----

----

·           برلیانس کراس

٢٢١,٠٠٠,٠٠٠

----

·           رنو تندر 90

----

----

·           رنو پارس تندر

١٧٨,٠٠٠,٠٠٠

----

·           رنو ساندرو - دنده‌ای

----

----

·           رنو ساندرو - اتوماتیک

----

----

·           رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

----

----

·           رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠

----

·           پیکاپ دوکابین ریچ

٢١٥,٠٠٠,٠٠٠

١٨٤,٨٠٠,٠٠٠

·           MVM 315 هاچ‌بک (Excellent)

١٥٦,٠٠٠,٠٠٠

١٤٤,٥٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)

١٩٩,٠٠٠,٠٠٠

١٧٩,٧٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

٢١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٨٨,٥٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)

٢٢٩,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٣,٥٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠

٢١٢,٠٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X33

٢٨٢,٠٠٠,٠٠٠

٢٤٧,٨٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X55 (اکسلنت)

٤٠١,٠٠٠,٠٠٠

٣٨٠,٢٠٠,٠٠٠

·           ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت)

٤٠٩,٠٠٠,٠٠٠

٣٨٢,٢٠٠,٠٠٠

·           چری آریزو 5 (دنده‌ای)

٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٨,٧٠٠,٠٠٠

·           چری آریزو 5 (Turbo)

٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠

·           چری آریزو 6 (Turbo)

٤١٤,٠٠٠,٠٠٠

٣٩٨,٩٠٠,٠٠٠

·           چری تیگو 5 (IL)

٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٢٥,٥٠٠,٠٠٠

·           چری تیگو 5 (IE)

٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠

٣٤٨,٤٠٠,٠٠٠

·           چری تیگو 7 (Excellent)

٤٢٦,٠٠٠,٠٠٠

٤٣٥,٥٠٠,٠٠٠

·           چری تیگو 7 (IE)

٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٥٩,٢٠٠,٠٠٠

·           جک J4 اتوماتیک

١٧٣,٠٠٠,٠٠٠

١٥٦,٥٠٠,٠٠٠

·           جک S3 اتوماتیک

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢١٧,٥٠٠,٠٠٠

·           جک S5 اتوماتیک

٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٧,٥٠٠,٠٠٠

·           هیوندای I20

٣٧٣,٠٠٠,٠٠٠

----

·           هیوندای اکسنت

٣٥٧,٠٠٠,٠٠٠

----

·           هیوندای النترا

٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠

----

·           هیوندای سوناتا

٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠

----

·           هیوندای توسان

٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠

----

·           هیوندای سانتافه

٩٧٥,٠٠٠,٠٠٠

----

·           هیوندای آزرا 2018

١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠

----

·           هیوندای آزرا 2019

١,١٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠

·           مزدا3

٤٨٣,٠٠٠,٠٠٠

٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠

·           بسترن B30

٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠

١٢٤,٣٠٠,٠٠٠

·           وانت کارا - تک کابین

١٠٣,٠٠٠,٠٠٠

٨٦,٥٦٠,٠٠٠

·           وانت کارا - دو کابین

١١٤,٠٠٠,٠٠٠

٩٦,٢٦٠,٠٠٠

·           وانت کاپرا

٢٦٤,٨٥١,٠٠٠

----

·          

 


منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: