پایگاه خبری سرعت پرس

۱۵:۵۲ - ۲۳ دی ۱۳۹۸
آخرین قیمت خودروها در امروز 23 دی ماه 98


خودرو                                                     قیمت بازار/کارخانه


  وانت آریسان
٦٩,٢٠٠,٠٠٠
٥١,٥٠٠,٠٠٠
  سمند LX
٨٧,٩٠٠,٠٠٠
٦٦,٧٧٠,٠٠٠
  سمند EF7
١٠٠,٧٠٠,٠٠٠
٦٩,٧٧٣,٠٠٠
  سمند EF7 دوگانه سوز
١٢٨,٦٠٠,٠٠٠
----
  سمند سورن
١١٤,٦٠٠,٠٠٠
٨٢,٥٥٨,٠٠٠
  دنا (تیپ 1)
١٢٧,٥٠٠,٠٠٠
٨٣,٦٢٣,٠٠٠
  دنا (تیپ 2)
----
----
  دنا پلاس (تیپ 1)
١٥٦,٥٠٠,٠٠٠
١١٠,٩٣٤,٠٠٠
  دنا پلاس (تیپ 2)
١٦٦,٠٠٠,٠٠٠
----
  دنا پلاس توربو (تیپ 1)
١٧٩,٠٠٠,٠٠٠
----
  دنا پلاس توربو (تیپ 2)
١٨٨,٧٠٠,٠٠٠
----
  پژو GLX 405
٨٣,٠٠٠,٠٠٠
٦٣,١٥٨,٠٠٠
  پژو GLX 405 دوگانه سوز
١٠٣,٠٠٠,٠٠٠
٦٥,٥٧٨,٠٠٠
  پژو SLX 405
٩٥,٦٠٠,٠٠٠
٦٧,٩٩٨,٠٠٠
  پژو پارس
١٠٥,٥٠٠,٠٠٠
٧٨,٣٣٨,٠٠٠
  پژو پارس دوگانه سوز
١٣٣,٦٠٠,٠٠٠
٨٠,٦٤٣,٠٠٠
  پژو پارس LX . کد 18
١٢٧,٠٠٠,٠٠٠
٨٤,٧٢٠,٠٠٠
  پژو پارس LX . کد 19
١٢٩,٦٠٠,٠٠٠
٨٥,٤٦٣,٠٠٠
  پژو پارس LX . کد 21
١٢٨,٠٠٠,٠٠٠
٨٥,٠٠٠,٠٠٠
  پژو پارس LX . کد 23
١٢٧,٠٠٠,٠٠٠
٨٤,٧١٨,٠٠٠
  پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ)
١٥٢,٠٠٠,٠٠٠
٩٨,٩٧٨,٠٠٠
  پژو پارس اتوماتیک (با رینگ)
١٥٦,٠٠٠,٠٠٠
----
  پژو 207 . دنده‌ای (بدون رینگ)
١٣٩,٥٠٠,٠٠٠
٩٦,٧٣٠,٠٠٠
  پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ)
١٧٨,٧٠٠,٠٠٠
----
  پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ)
١٨٢,٠٠٠,٠٠٠
----
  پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ)
١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
----
  پژو 207 صندوقدار (با رینگ)
١٨٥,٠٠٠,٠٠٠
----
  پژو 206 . تیپ 2 (ساده)
٩٢,٥٠٠,٠٠٠
----
  پژو 206 . تیپ 2 (فول)
٩٤,٥٠٠,٠٠٠
٦٧,٢٨٣,٠٠٠
  پژو 206 . تیپ 5 (ساده)
١١٢,٠٠٠,٠٠٠
----
  پژو 206 . تیپ 5 (فول)
١١٨,٠٠٠,٠٠٠
٨٣,٦٩٠,٠٠٠
  پژو 206 صندوقدار (ساده)
١١٢,٠٠٠,٠٠٠
----
  پژو 206 صندوقدار (فول)
١١٨,٠٠٠,٠٠٠
٨٠,٣٠٣,٠٠٠
  پژو 2008
٣٨٨,٠٠٠,٠٠٠
١١٤,٩٩٤,٠٠٠
  رانا LX
٩٣,٢٠٠,٠٠٠
٦٧,٢٠٣,٠٠٠
  دانگ فنگ H30 (بدون رینگ)
١٦٤,٠٠٠,٠٠٠
----
  دانگ فنگ H30 (با رینگ)
١٦٧,٠٠٠,٠٠٠
----
  رنو تندر E2
١٥٩,٠٠٠,٠٠٠
----
  رنو تندر پلاس دنده‌ای
١٧٨,٠٠٠,٠٠٠
----
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)
٢١٠,٠٠٠,٠٠٠
----
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)
٢١٣,٠٠٠,٠٠٠
----
  هایما اس 5 توربو ( S5 )
٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠
١٧٨,٣٧٠,٠٠٠
  هایما اس 7 توربو ( S7 )
٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠
----
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی
٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠
٣٥١,١٦٠,٠٠٠
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل
٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠
٣٦٤,٢٩٠,٠٠٠
  سوزوکی ویتارا
----
----
  سایپا 111 (سفید)
٥٧,٣٠٠,٠٠٠
٣٩,٨٠٠,٠٠٠
  سایپا 111 (تنوع رنگ)
٥٧,٩٠٠,٠٠٠
٣٩,٩٤١,٠٠٠
  سایپا 131 (سفید)
٥٢,٣٠٠,٠٠٠
٣٧,٣٨١,٠٠٠
  سایپا 131 (تنوع رنگ)
٥٢,٨٠٠,٠٠٠
٣٧,٦٤١,٠٠٠
  سایپا 132 (سفید)
٥٤,٤٠٠,٠٠٠
----
  سایپا 132 (تنوع رنگ)
٥٤,٨٠٠,٠٠٠
----
  سایپا 151
٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٠,٣٣٠,٠٠٠
  تیبا (رینگ فولادی)
٦٤,٤٠٠,٠٠٠
٤٣,٤٦٠,٠٠٠
  تیبا (رینگ آلومینیومی)
٦٦,٥٠٠,٠٠٠
٤٦,٤٤٣,٠٠٠
  تیبا 2 (سفید)
٦٧,٧٠٠,٠٠٠
٥١,٣٦٠,٠٠٠
  تیبا 2 (تنوع رنگ)
٦٨,٤٠٠,٠٠٠
٥١,٦٠٣,٠٠٠
  ساینا (ساده)
٦٩,٠٠٠,٠٠٠
٥٥,٩٦٠,٠٠٠
  ساینا (فول)
٧١,٦٠٠,٠٠٠
٥٨,٩٦٠,٠٠٠
  ساینا اتوماتیک
----
----
  کوییک دنده‌ای
٧٩,١٠٠,٠٠٠
٦١,٢٢٠,٠٠٠
  کوییک دنده‌ای R
٦٨,٥٨٦,٠٠٠
----
  کوییک اتوماتیک
١١٤,٥٠٠,٠٠٠
----
  وانت زامیاد
٨٨,٥٠٠,٠٠٠
٦٧,٣٣٥,٠٠٠
  وانت زامیاد (رادیال)
٨٩,٥٠٠,٠٠٠
٧٠,١٣٥,٠٠٠
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)
٩٧,٧٠٠,٠٠٠
٧٧,٣٠٠,٠٠٠
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5
١٢٩,٨٨٠,٠٠٠
----
  وانت پادرا
----
----
  آریو (دنده ای)
١٣٢,٠٠٠,٠٠٠
----
  آریو (اتوماتیک)
١٥٧,٠٠٠,٠٠٠
----
  چانگان CS35
٢١٥,٠٠٠,٠٠٠
١٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  کیا سراتو 2000 (اتوماتیک)
٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠
  سیتروئن C3 (تیپ 1)
٤١٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٣٨,٤٥٠,٠٠٠
  سیتروئن C3 (تیپ 2)
٤١٧,٠٠٠,٠٠٠
٢٤١,٩٥٠,٠٠٠
  برلیانس H220 دنده‌ای
١١٠,٠٠٠,٠٠٠
----
  برلیانس H230 دنده‌ای
١١٠,٠٠٠,٠٠٠
----
  برلیانس H320
١٤٤,٠٠٠,٠٠٠
----
  برلیانس H320 . اتوماتیک
١٧٣,٠٠٠,٠٠٠
----
  برلیانس H330
١٤٨,٠٠٠,٠٠٠
----
  برلیانس H330 . اتوماتیک
١٨٢,٠٠٠,٠٠٠
----
  برلیانس کراس
٢١٣,٠٠٠,٠٠٠
----
  رنو تندر 90
----
----
  رنو پارس تندر
١٦٣,٠٠٠,٠٠٠
----
  رنو ساندرو - دنده‌ای
----
----
  رنو ساندرو - اتوماتیک
----
----
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای
----
----
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک
٢٤١,٠٠٠,٠٠٠
----
  پیکاپ دوکابین ریچ
١٨٨,٠٠٠,٠٠٠
١٨٤,٨٠٠,٠٠٠
  MVM 315 هاچ‌بک (Excellent)
١٤٣,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤,٥٠٠,٠٠٠
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)
١٧٥,٠٠٠,٠٠٠
١٧٩,٧٠٠,٠٠٠
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX
١٨٦,٠٠٠,٠٠٠
١٨٨,٥٠٠,٠٠٠
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)
١٩٩,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٣,٥٠٠,٠٠٠
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX
٢١٢,٠٠٠,٠٠٠
٢١٢,٠٠٠,٠٠٠
  ام وی ام X33
٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٧,٨٠٠,٠٠٠
  ام وی ام X55 (اکسلنت)
٣٦٧,٠٠٠,٠٠٠
٣٨٠,٢٠٠,٠٠٠
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت)
٣٧٣,٠٠٠,٠٠٠
٣٨٢,٢٠٠,٠٠٠
  چری آریزو 5 (دنده‌ای)
٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٨,٧٠٠,٠٠٠
  چری آریزو 5 (Turbo)
٢٦٧,٠٠٠,٠٠٠
٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠
  چری آریزو 6 (Turbo)
٣٨٣,٠٠٠,٠٠٠
٣٧٩,٩٠٠,٠٠٠
  چری تیگو 5 (IL)
٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٣٢٥,٥٠٠,٠٠٠
  چری تیگو 5 (IE)
٣٣٤,٠٠٠,٠٠٠
٣٤٨,٤٠٠,٠٠٠
  چری تیگو 7 (Excellent)
٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٣٥,٥٠٠,٠٠٠
  چری تیگو 7 (IE)
٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠
٤٥٩,٢٠٠,٠٠٠
  جک J4 اتوماتیک
١٥٨,٠٠٠,٠٠٠
١٥٦,٥٠٠,٠٠٠
  جک S3 اتوماتیک
٢٢١,٠٠٠,٠٠٠
٢١٧,٥٠٠,٠٠٠
  جک S5 اتوماتیک
٣١٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٠٧,٥٠٠,٠٠٠
  هیوندای I20
٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠
----
  هیوندای اکسنت
٣٣٤,٠٠٠,٠٠٠
----
  هیوندای النترا
٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
----
  هیوندای سوناتا
٧٩٠,٠٠٠,٠٠٠
----
  هیوندای توسان
٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠
----
  هیوندای سانتافه
٩١٠,٠٠٠,٠٠٠
----
  هیوندای آزرا 2018
٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠
----
  هیوندای آزرا 2019
١,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  مزدا3
٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠
٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠
  بسترن B30
٢١٩,٠٠٠,٠٠٠
١٢٤,٣٠٠,٠٠٠
  وانت کارا - تک کابین
٩٦,٥٠٠,٠٠٠
٨٦,٥٦٠,٠٠٠
  وانت کارا - دو کابین
١٠٧,٠٠٠,٠٠٠
٩٦,٢٦٠,٠٠٠
  وانت کاپرا
٢٨٢,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٤,٨٥١,٠٠٠
  هاوال H2
٣٢٦,٠٠٠,٠٠٠


منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: